อบจ.ภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนวิชาชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 แก่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, June 21st, 2023 : 10.30 am

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนวิชาชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จำนวน 180,000 บาท โดยมี นายคัมภีร์ นิลวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และคณะ ร่วมรับมอบ ณ สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต