อบจ.ภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ 2.7 ล้านบาท

โพสเมื่อ : Friday, July 1st, 2022 : 8.45 am

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบเงิน 2.7 ล้านบาท สนับสนุนกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนชาวภูเก็ต ผ่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมด้านกีฬา และจัดการแข่งขันในวันที่ 1-14 ก.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบเงินจำนวน 2,700,000 บาท สนับสนุนกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนชาวภูเก็ต ผ่านทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และคณะร่วมรับมอบ โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและเพื่อสนับสนุนกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนชาวภูเก็ต ที่จะจัดการแข่งขันในวันที่ 1-14 ก.ค.นี้ ณ ห้องทำงานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญ หากร่างกายและจิตใจแข็งแรงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ และทำให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบในการเชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายเป็นหลัก และถ้าทำให้ชาวภูเก็ตทุกช่วงวัยมีความแข็งแรง แข็งแกร่ง เศรษฐกิจจะเดินหน้าควบคู่ต่อไปกันได้ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนชาวภูเก็ต ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-14 กรกฎาคมนี้ ณ สนามกีฬาสุระกุล

 

ด้าน นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณ อบจ.ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ต โดยทางท่องเที่ยวและกีฬามีงบประมาณการจัดสรรที่คัดนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ แต่ในครั้งนี้เป็นการขยายเป้าหมายให้ประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา เป็นการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการแข่งกีฬาที่มีความถนัดในระดับที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพราะถ้าเรามีร่างกายดี จิตใจที่ดี คุณภาพชีวิตของเราก็ดีตามไปด้วย