อบจ.ภูเก็ต มอบเงินกว่า 7 แสนบาท สนับสนุนมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต “ผู้สูงอายุเกมส์” ประจำปี 2565

โพสเมื่อ : Tuesday, April 5th, 2022 : 1.06 pm

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต “ผู้สูงอายุเกมส์” ประจำปี 2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 701,000 บาท โดยมี นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่ามา