อบจ.ภูเก็ต มอบข้าวสารให้โรงเรียนอิสลามพัฒนาภูเก็ต

โพสเมื่อ : Monday, October 25th, 2021 : 11.28 am

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 5 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 10 และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 12 ร่วมกับ นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และนางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม ให้กับโรงเรียนอิสลามพัฒนาภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี อาจารย์ เฟาซี และซัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามพัฒนาภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา