อบจ.ภูเก็ต พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จัดอบรหลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ”

โพสเมื่อ : Tuesday, May 14th, 2024 : 4.05 pm

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ซีเบด แกรนด์ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย นายธราพงษ์ เดชอักษร ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงพนักงานด้านการบริการในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน

การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายแห่งการให้บริการที่ดีที่สุด และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการบริการและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน