อบจ.ภูเก็ต พร้อมสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกไปยังศูนย์พักคอย

โพสเมื่อ : Saturday, September 11th, 2021 : 9.08 am

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกเพื่อส่งไปยังศูนย์พักคอยต่างๆ

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox ศูนย์แจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งในกลุ่มประชาชนและกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยที่ประชุมได้สั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการจัดตั้ง CI เพื่อใช้สำรับรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว พร้อมทั้งให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตอบรับร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อเปิดรับประชาชนที่มีผลตรวจเป็นบวก

 

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกเพื่อส่งไปยังศูนย์พักคอยต่างๆ ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ต  ส่วนหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดทำชุดยาเพื่อนำส่งให้แก่ผู้มีผลตรวจเป็นบวกที่เข้ามารับการรักษาในส่วนพักคอย