อบจ.ภูเก็ต พร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวคนไทย – ต่างชาติ –วีไอพี ใช้ท่าเรืออ่าวฉลอง

โพสเมื่อ : Monday, May 23rd, 2022 : 8.54 am

อบจ.ภูเก็ต พร้อมดูแลความปลอดภัย กำหนดแผนงานรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม นักท่องเที่ยวคนไทย – ต่างชาติ รวมทั้ง ระดับวีไอพี เดินทางผ่านท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต เผยแต่ละวันคนใช้บริการ กว่าเกือบ 2,000 คน

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต ในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวคนไทย – ต่างชาติ รวมทั้ง วีไอพี และ ร่วมประชุมซักซ้อมแผนต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ ได้รับความสะดวกสบาย ในการเดินทางท่องเที่ยว โดยมี นายวริทธิ วิริยะพาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง และเจ้าหน้าที่กองกิจการขนส่ง อบจ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารควบคุมมารีน่า ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายทิวัตถ์ กล่าวว่า ปัจจุบันท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ เดินทางผ่านท่าเรือวันละเกือบ 2,000 คน หลังจากมียกเลิกมาตรการต่างๆในการเดินทางเข้าประเทศ ส่วนวันหยุดมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวผ่านท่ามากกว่า 2,000 คน นอกจากนั้นจังหวัดภูเก็ยยังเป็นจุดหมายปลายทางของ วีไอพี ทั้งคนไทยและต่างชาติที่เลือกจะเดินทางมาอีกด้วย

ดังดันเพื่อให้การดูแลนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ทาง อบจ.จึงต้องมีการกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้การใช้ท่าเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนสามารถใช้ท่าเรือในการสัญจรไปมาอย่างมีความสุข