อบจ.ภูเก็ต ปรับปรุงภูมิทัศน์ “อนุสรณ์สถานเมืองถลาง” และ “ประตูเมืองภูเก็ต” เป็นแหล่งท่องเที่ยวและปอดของคนแห่งใหม่ของคนถลาง

โพสเมื่อ : Tuesday, December 21st, 2021 : 7.46 pm

 

วันนี้ ( 21 ธ.ค.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวิวัฒน์  จินดาพล  รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอถลาง เขต 6 ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอถลาง เขต 5 นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายสัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง อบจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี และ บริเวณประตูเมือง (Gate Way ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

เพื่อดำเนินงานในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทั้ง 2  จุด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นจุดพักผ่อนและสันทนาการ ถือว่าเป็นการสร้างปอดแห่งใหม่ของอำเภอถลางต่อไป