อบจ.ภูเก็ต ปรับปรุงถนนทางขึ้น “ผาหินดำ” จุดชมวิวทะเลภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, February 25th, 2022 : 12.58 pm

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปรับปรุงถนนทางขึ้นผาหินดำ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่ตำบลกะรน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวทะเลภูเก็ตที่สวยงาม และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขนผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายอีกด้วย

 

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 13 นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง อบจ. นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงถนน บริเวณทางขึ้นผาหินดำ หมู่ที่ 2 บ้านกะตะ ตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

 

โดยเจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ.ภูเก็ต ได้นำเครื่องจักรกลหนัก และรถเกรดเดอร์ ลงปรับพื้นที่ดังกล่าว ในระยะทางยาว 2.3 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรไปยังจุดท่องเที่ยวหินผาดำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการขึ้นไปชมวิวทะเลของจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่นำผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่ายอีกด้วย