อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสานรัก สานสายใย คน 3 วัย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โพสเมื่อ : Thursday, May 18th, 2023 : 9.36 am

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสานรัก สานสายใย คน 3 วัย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายอธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 2 นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเครือข่ายมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 อำเภอ และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าคลอก เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก เยาวชนและประชาชน ในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการจัดให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงอายุ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของชุมชน อบจ.ภูเก็ต จึงได้กำหนดจัด “โครงการสานรัก สานสายใย 3 วัย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้แนวคิด “คน 3 วัย คือหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 700 คน ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ  กำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท