อบจ.ภูเก็ต ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการป้องกันเหตุในสถานศึกษาหลังเกิดเหตุกราดยิงที่หนองบังลำภู

โพสเมื่อ : Saturday, October 8th, 2022 : 10.35 am

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อวางมาตรการในการป้องกันเหตุในสถานศึกษา หลังเกิดเหตุการณ์คนร้ายเข้าไปทำร้ายเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม โดยก่อนวาระการประชุม ทางที่ประชุมได้ยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต 1 นาที

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการวางมาตรการและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันวางแผนในการป้องกันเหตุในสถานศึกษาและสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งมีการเน้นย้ำในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเพื่อเป็นการลดการเกิดเหตุ

นอกจากนี้ยังมีการกำชับแก่ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานให้มีการกวดขันในเรื่องความประพฤติของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติด หากมีเจ้าหน้าที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนในเรื่องของอาวุธต่างๆ ก็ให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ตรวจเข้มเรื่องยาเสพติดทุก 3 เดือน, ตรวจสอบการครอบครองอาวุธปีน รวมถึงให้มีการเปิดใช้สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม. และให้สายด่วน 1567 เป็นสายที่แจ้งเรื่องยาเสพติด