อบจ.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดแอล เพื่อจัดสรรพื้นที่แห่งใหม่สำหรับค้าขาย

โพสเมื่อ : Monday, December 6th, 2021 : 2.27 pm

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า บริเวณตลาดแอล สะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ในการใช้พื้นที่บริเวณตลาดแอล เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนชาวภูเก็ตได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองภูเก็ต  โดยหลังจากนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการประสานกับเทศบาลนครภูเก็ต เรื่องการจัดสรรพื้นที่แห่งใหม่ พัฒนาให้เป็นตลาดน่าเที่ยวน่าเดิน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ โดยกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตกลงจะย้ายไปพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งทางเทศบาลนครภูเก็ตจะพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้ต่อไป