อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566

โพสเมื่อ : Tuesday, May 16th, 2023 : 10.04 am

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566 โดยมี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคาร 2 อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเสนอพิจารณาโครงการและกิจกรรม ตามตัวชี้วัดและข้อคำถามในใบสมัครเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสมัครเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566 และพิจารณาโครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน