อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอ เดินหน้าพัฒนาท่าเรืออ่าวฉลอง รับท่องเที่ยวทางทะเล

โพสเมื่อ : Monday, September 19th, 2022 : 8.54 am

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 15 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
การประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 พร้อมทั้งพิจารณาการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือ การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงขึ้นบนสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง และโครงการสร้างอาคารจอดรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งสามารถรองรับการจอดรถได้ประมาณ 230 คัน ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง