อบจ.ภูเก็ต บริการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ต เป็นวันแรก

โพสเมื่อ : Tuesday, November 23rd, 2021 : 7.44 pm

อบจ.ภูเก็ต เริ่มแล้ว เปิดศูนย์ฉีดวัดซีน โมเดอร์นา ให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ต ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  กำหนดดำเนินการ 2 วัน

วันนี้ ( 23 พฤศจิกายน )  เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 1 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนางศุภวรรณ์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ร่วมลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต โรงแรมเมอร์ลิน ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต เปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตามเงื่อนไข ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 โดยในวันนี้ มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 260 คน

สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่ได้ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีข้อกำหนดจากสภากาชาดไทย คือ 1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์  2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร 4. ผู้ที่ทํางานประจําอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทําหน้าที่ สอนหนังสือในโรงเรียน  5. บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ. ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน