อบจ.ภูเก็ต นำบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 3 สร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มประมง

โพสเมื่อ : Thursday, January 20th, 2022 : 12.58 pm

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (20 ม.ค.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพประมง จำนวน 1,600 ราย ณ องค์การสะพานปลา โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาตำบลรัษฎา นายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต นายสมยศ วงษ์บุญยกุล นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดภูเก็ต นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่

 

นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประมงจังหวัดภูเก็ต สมาคมชาวประมงจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา โดย อบจ.ภูเก็ต ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กว่า 20 คน ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนกับแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของนายก อบจ.ภูเก็ต “การป้องกันดีกว่ารักษา”