อบจ.ภูเก็ต ทดสอบใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) รองรับความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Wednesday, June 19th, 2024 : 11.24 am

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ในการทดสอบการใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร ในการใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2567 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบอากาศยานไร้คนขับได้อย่างถูกต้องและพัฒนาทักษะการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการตัดสินใจในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินได้

โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก) จำนวน 10 คน