อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่

โพสเมื่อ : Tuesday, October 4th, 2022 : 4.40 pm

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้งสายสายงานผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 ราย ข้าราชการโอนย้าย จำนวน 3 ราย ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย และพนักงานจ้าง จำนวน 3 ราย รวมจำนวน 19 ราย โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า