ต้อนรับบุคลากรถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. สู่ อบจ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Sunday, October 2nd, 2022 : 5.57 pm

อบจ.ภูเก็ตร่วมต้อนรับบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.ส.ต.) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 2 ต.ค. 65) ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ (ศาลากลางหลังเก่า) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และ นายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต

ร่วมต้อนรับบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.ส.ต.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 1 สอน. และ 11 รพ.สต. รวมทั้งสิ้น 64 ราย มาเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ขอมอบนโยบาย 3 ข้อในการดูแลประชาชน

1.ยกระดับ รพ.สต.และ สอน. ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือ ยานพาหนะ และกำลังคน เพื่อประชาชนชาวภูเก็ตได้รับบริการที่ดีขึ้น

2.ส่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. และ สอน. ทั้งความเป็นอยู่และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

3.ร่วมมือกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง แบบองค์รวม (ร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ) และครบทุกมิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู)