อบจ.ภูเก็ต จับมือ กลุ่มประมงพื้นบ้าน จัดวางและปกป้องดูแลแนวปะการังเทียม อ่าวบางเทา

โพสเมื่อ : Thursday, November 11th, 2021 : 1.36 pm

 

อบจ.ภูเก็ต จับมือ กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวบางเทา จัดวางและดูแลปกป้องแนวปะการังเทียม วางเพิ่มอีก 1,200 แท่ง เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สร้างแหล่งทำประมง แหล่งท่องเที่ยว

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (11 พ.ย.) ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต กับ นายรพินทร์ สุวรรณสินธุ์ ปลัด อบต.เชิงทะเล นายรังสรรค์ สาเหล่า ประธานองค์กรประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวอ่าวบางเทา นายยูนู เกราะเหล็ก รองประธานชุมชนชายฝั่งอ่าวบางเทา และ นายเกิน เรืองเดช ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดลายัน โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รอง นายก อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งแนวปะการังเทียม และทุ่นป้องกันแนวปะการังธรรมชาติที่ได้จัดวางไว้ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล รวมถึงเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านการท่องเที่ยว และการประมง เพื่อเป็นแหล่งอาชีพของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต สำหรับแหล่งปะการังเทียมนั้น ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้จัดวางในปี 2552-2555 จำนวน 3 ระยะ โดยได้จัดวางปะการังเทียมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ต.สาคู จำนวน 1,310 แท่ง พื้นที่อ่าวบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง พื้นที่อ่าวกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จำนวน 1,630 แท่ง และพื้นที่อ่าวกะตะ-กะรน ต.กะรน อ.เมือง จำนวน 1,880 แท่ง

 

และในปีงบประมาณ 2564 กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำปะการังเทียม เพื่อจัดวางในพื้นที่อ่าวบางเทา จำนวน 1,200  แท่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม และการติดตามประเมินผลสำเร็จของการจัดวางปะการังเทียม รวมทั้งการสำรวจข้อมูลความหลากหลายของระบบนิเวศบริเวณแหล่งปะการังเทียม ซึ่งการดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และภาคประชาชน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จ และวางแผนที่จะวางแนวประการังเทียมในปี 2556 ในพื้นที่อ่าวกะตะกะรน อีก 1,000 กว่าแท่ง

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต่อว่า การจัดทำแนวปะการังเทียมนั้น จากการติดตามประเมินผลพบว่าเกิดประโยชน์กับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทำให้ชาวประมงมีแหล่งในการทำประมงเพิ่มขึ้น มีสัตว์น้ำชุกชุมขึ้น รวมไปถึงเป็นการป้องกันไม่ให้เรือประมงชายฝั่งรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของชาวประมงพื้นบ้าน และเป็นแหล่งดำน้ำ แหล่งท่องเที่ยว ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงมีแผนที่จะดำเนินการวางแนวปะการังเทียมอย่างต่อเนื่อง

 

 

ขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อ่าวบางเทา กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การจัดวางแนวปะการังเทียมของ อบจ.ภูเก็ต นั้น เกิดประโยชน์กับชาวประมงเป็นอย่างมาก ซึ่งภายหลังจากที่มีการวางแนวปะการังทำให้มีสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยในแนวปะการังเพิ่มขึ้นไม่ตำกว่าวันละ 3 ตัน ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านเข้าไปทำประมงและสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้นจากที่ไม่มีแนวปะการังเทียวหลายเท่าตัว นอกจากนี้ยังช่วยให้ชาวประมงสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันสำหรับเรือประมงได้อีกระดับหนึ่ง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือช่วยไม่ให้เรือประมงพาณิชย์รุกล้ำเข้ามาในเขต 1.5 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ของประมงชายฝั่งได้อีกด้วย