อบจ.ภูเก็ต จัด Pride Talk Vol. 1 เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อกลุ่ม LGBTQ+ 

โพสเมื่อ : Friday, June 14th, 2024 : 2.04 pm

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงละคร Simon Cabaret Patong นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังจับมือร่วมกับ กลุ่มอันดามันพาวเวอร์ ผู้ขับเคลื่อนด้านความหลากหลายทางเพศ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สังคม ให้ภูเก็ตเป็น Hub หรือ Destination ตัวอย่างของการอยู่ร่วมกัน โดยโอบรับความหลากหลายทางเพศจากภายในประเทศสู่ระดับสากล และสามารถผลักดันให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น

เป็นศูนย์รวมด้านต่างๆ ของกลุ่ม LGBTQ+ การสมรสเท่าเทียม การจ้างงาน การบริการด้านการโรงแรมและการการท่องเที่ยว การประชุมนิทรรศการระดับสากล แรงงานฝีมือ เป็นต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์

ภายในงาน Pride Talk Vol.1 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Do you Hear Me?, Space for Sustainability และมอบรางวัลบุคคล LGBTQ+ Influential Person ผู้ทรงคุณค่าด้านต่างๆ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะนำข้อมูลไปบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม LGBTQ+ และผลักดันการจัดตั้งสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป