อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว

โพสเมื่อ : Thursday, August 24th, 2023 : 3.52 pm

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล อ.เมืองภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว โดย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ครอบครัวละ 2-3 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครอบครัว จึงได้จัดอบรมโครงการในครั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและด้านการพัฒนาครอบครัวอันนำไปสู่การพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว รวมทั้งให้สังคมไทยเกิดความสมานฉันท์ สามัคคี และเข้มแข็ง