อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการสานรัก สานสายใย คน 3 วัย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โพสเมื่อ : Saturday, June 10th, 2023 : 3.55 pm

วันนี้ (10 มิ.ย.66) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการสานรัก สานสายใย คน 3 วัย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นวัยเด็กและเยาวชน วัยคนทำงาน และวัยผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 700 คน ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คน 3 วัย ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ลดปัญหาความแตกต่างของช่วงวัย เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน เป็นเครือข่ายที่ดีทางสังคม เพื่อส่งเสริมคนทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม