อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ “อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น”  

โพสเมื่อ : Monday, August 15th, 2022 : 9.05 am

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ “อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น”ประจำปี 2565 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน นักกีฬา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การแข่งขันรายการนี้ ถือเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมซึ่งเป็นมาตรฐานของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเก็บคะแนนเพื่อไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อ และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และขอยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำที่มีมาตรฐานสากล

 

 

การแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดีทุกด้านแล้ว  ยังสร้างสรรค์ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งหวังว่าน้องๆ เยาวชน จะนำเอาความรู้ และประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และร่วมกันส่งเสริมพัฒนากีฬาว่ายน้ำของจังหวัดภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้ จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมถึงสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน”

 

การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2565 มีนักกีฬาว่ายน้ำในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 27 ทีม โดยสรุปคะแนนรวมทีม อันดับที่ 1 ได้แก่ Phuket Country Home Swim 1,270 คะแนน อันดับที่ 2 ได้แก่ Tiger Swimming Club 993 คะแนน และอันดับที่ 3 ได้แก่ Phuket Swimming Club 604 คะแนน รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวณัฐมล รัตนบุรี รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุภะนัช โพสสาลี และรางวัลผู้สอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวนันทินา เสืออยู่