อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566 ส่งเสริมทักษะนักเรียนในสังกัด อบจ.

โพสเมื่อ : Monday, June 19th, 2023 : 11.10 am

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัด “อบจ.ภูเก็ต วิชาการ ประจำปี 2566” (PPAO Academic  Competition 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 โดยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความรู้เพิ่มเติมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคและระดับประเทศ” โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มี 51 รายการ 3 สนามแข่งขัน สนามที่ 1 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), สนามที่ 2 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน, สนามที่ 3 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับความร่วมมือจาก 13 สถาบันการศึกษา สนับสนุนบุคลากร จำนวน 105 คน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน