อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้ “อาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค” ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.

โพสเมื่อ : Saturday, March 23rd, 2024 : 1.59 pm

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมไวท์เฮาส์ โรงแรม เอ็น เอช โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชน “อาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค” ตาม “โครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม จำนวน 200 คน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นนักโภชนาการปฏิบัติการจากโรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลป่าตอง ซึ่งมีความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพ มาให้คำแนะนำในการรับประทานอาหารและปรุงอาหารให้เหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดโรค และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และนำไปปรับใช้กับตนเองและบุคคลในครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป