อบจ.ภูเก็ต จัดจริง ช่วยชาวบ้านกระทบจากโควิด

โพสเมื่อ : Monday, February 14th, 2022 : 9.41 am

 

 อบจ.ภูเก็ต จัดจริง ลงพื้นที่ ต.เกาะแก้ว มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 20 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 6 ลงพื้นที่ชุมชนซอยป่ามะพร้าว หมู่ที่ 1 บ้านสะปำ (เกาะแก้ว ซอย 6) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ซึ่งกักตัวอยู่ภายในบ้าน (Home Isolation) จำนวน 20 ครัวเรือน ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน” โดยมี นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และนายเสรี แซ่ตัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเกาะแก้ว ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบกรณีกักตัวอยู่ภายในบ้าน ซึ่งสมาชิกในครอบครัว กำลังขาดแคลนข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดหาของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้น

#อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน