อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก “ฟื้นผืนดิน..ฝ่า..ภัย..แล้ง”

โพสเมื่อ : Wednesday, June 5th, 2024 : 6.01 pm

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ฟื้นผืนดิน..ฝ่า..ภัย..แล้ง ดึงทุกภาคีเข้าร่วม เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของเยาวชน

วันนี้ (5 มิถุนายน 2567)  เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 โดยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 คน ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดนิทรรศการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพผืนดินและการปรับตัวต้านภัยแล้ง

การประกวดวาดภาพที่ช่วยสะท้อนแนวคิดฟื้นฟูผืนดิน การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเวทีเสวนา หัวข้อ “โลกร้อน…ภูเก็ตเย็น” เป็นจริงได้หรือ? เวทีแสดงความคิดเห็นในประเด็นบทบาทเยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

#สิ่งแวดล้อม #วันสิ่งแวดล้อม

#อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน