อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

โพสเมื่อ : Wednesday, October 13th, 2021 : 7.45 pm

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งได้มีการเชิญธงชาติผืนใหม่ขึ้นสู่ยอดเสา บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมถึงเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบาย และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร