อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

โพสเมื่อ : Tuesday, May 28th, 2024 : 1.09 pm

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6,000 คน กำหนดจัดงานครั้งละ 2,000 คน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เม.ย.2567 ณ อ่างเก็บน้ำบางวาด ต.กะทู้ อ.กะทู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.2567 ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิ.ย.2567 ณ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต