อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวัน อบจ. 1 พ.ย.2565

โพสเมื่อ : Tuesday, November 1st, 2022 : 9.12 pm

เมื่อ เวลา 08.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวให้โอวาทข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากร อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส.