อบจ.ภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง “อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น”

โพสเมื่อ : Saturday, June 10th, 2023 : 4.20 pm

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2566  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองถลาง โดยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเมืองถลาง เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกีฬาเปตอง ให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา มารยาทในการแข่งขัน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมพลานามัยของเยาวชนและประชาชน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประชาชนทั่วไป แบ่งเป็น 4 ดิวิชั่น และเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงเงินรางวัลกว่า 53,000 บาท ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจํานวนมาก