อบจ.ภูเก็ต ขุดลอกคลอง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.ไม้ขาว

โพสเมื่อ : Tuesday, July 12th, 2022 : 5.22 pm

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายกฤดินิธิ รักษาราษฎร์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปฏิบัติงานขุดลอกคลอง บริเวณพื้นที่ หมู่ 3 บ้านป่ามะพร้าว และหมู่ 4 บ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะทางยาว 1,600 เมตร โดยมี นายวินัย จักรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 6 ได้รับการประสานจาก นายสราวุธ สีสาคูคาม นายก อบต.ไม้ขาว เพื่อขอความอนุเคราะห์ อบจ.ภูเก็ต ในการนำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกคลอง ซึ่งมีวัชพืชปกคลุม และลำคลองตื้นเขิน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว โดยทางผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนต่อไป