อบจ.ภูเก็ต ขยายกลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีน Moderna เพิ่มเติมจากที่สภากาชาดไทยกำหนด

โพสเมื่อ : Sunday, December 12th, 2021 : 12.33 pm

อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน ขยายกลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีน Moderna เพิ่มเติมจากที่สภากาชาดไทยกำหนด อีก 2 กลุ่ม สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเข้าถึงบริการ เพิ่มฉีดกระตุ้นสำหรับคนที่เคยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน Moderna ซึ่งดำเนินการโดย อบจ.ภูเก็ต ให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดกำหนด ล่าสุดในส่วนขององค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วน จัง

หวัดภูเก็ต ได้ขยายเป้าหมายในการฉีดวัคซีน Moderna ให้กับประชาชนในพื้นที่ 2 กลุ่มดังนี้  1.ประชาชนทั่วไปอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน 2.เข็มกระตุ้นให้กับประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 มารไม่ได้กว่า 6 เดือน

โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเวปไซต์ vaccinephuket.phuketpao.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ (12 ธ.ค.) – 31 ธ.ค.2564 รอบแรกฉีดวัคซีนวันที่ 14,16 ธ.ค.2564 รอบ 2 ฉีดวันที่ 11 ,13  ม.ค.2565