อบจ.ภูเก็ตใจป้ำ ซื้อวัคซีน โมเดอร์นา 60,000 โดส บูสเข็ม 4 ให้คนภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, January 5th, 2022 : 12.40 pm

อบจ.ภูเก็ตใจป้ำ อนุมัติงบจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา 60,000 โดส เตรียมบูสเข็ม 4 ให้ชาวภูเก็ต พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดซื้อวัคซีนเพิ่มให้ภูเก็ต

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดมีอย่างต่อเนื่อง เมื่อภูเก็ตเราเลือกที่จะให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ ก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์การกลับมาของระบาดจะต้องเกิดขึ้น ซึ่งในส่วนของคนไทย คนภูเก็ตตนคิดว่าการแพร่ระบาดในกลุ่มนี้สามารถที่จะป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นเราควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันให้มากขึ้น ในเรื่องของการรักษาดำเนินการไปตามขั้นตอน เพราะเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคได้ ตราบใดที่ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามามาก การติดเชื้อก็ย่อมเกิดขึ้น

แต่จะทำอย่างไรให้คนภูเก็ต อยู่ร่วมกับโรคโควิดได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเรื่องนี้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มองว่า เรื่องของการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ เข็มที่ 4 ให้กับคนภูเก็ต เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งเป็นการสนับสนุนป้องกันและควบคุมโรคระบาด ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติงบจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 60,000 โดส ซึ่งคาดว่าจะได้ภายในเดือนมกราคม 2565

โดยวัคซีนดังกล่าวจะนำมาฉีดบูสเตอร์เข็ม 4 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะวางแผนในการฉีดร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการฉีดวัคซีนเข็ม 4 ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน จึงอยากขอให้รัฐบาลสนับสนุนวัคซีนให้กับจังหวัดภูเก็ตให้เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องเสียสละเพื่อภูเก็ต เพราะถ้าคนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีจะทำให้ภูเก็ตเปิดเมืองได้อย่างไม่มีปัญหา เศรษฐกิจก็จะสามารถเดินหน้าไปได้ เพื่อจังหวัดสามารถฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไปได้