อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าหาวัคซีนฉีดฟรีให้ทุกกลุ่ม เข็ม 3 มาแน่ ขณะคนพลาดเข็ม 1 พร้อมเก็บตก

โพสเมื่อ : Friday, July 23rd, 2021 : 3.37 pm

อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าหาวัคซีนฟรี ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ เริ่มแล้วจัดซื้อจากสภากาชาดไทยฉีดให้ 5 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดโครงการเก็บตกฉีดคนพลาดเข็ม 1 ให้กลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึง เด็ดสุดเตรียมจัดซื้อวัคซีนจากเอกชนฉีดบูทส์เข็ม 3 ให้คนภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วน พร้อมด้วยนายทิวัต สีดอกบวบ นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนขังหวัดภูเก็ต และ นายไพฑูรย์ ศิลปะวิสุทธิ์  ที่ปรึกษานายกอบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการจัดซื้อวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ฟรี ว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิดยังมีอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มสูงขึ้น และ เชื้อไวรัสได้มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

และเพื่อให้คนภูเก็ตได้รับวัคซีนทั่วถึง ทาง อบจ.ภูเก็ตจึงได้ดำเนินการเพื่อจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับคนภูเก็ต ประกอบด้วยการขอซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทย ซึ่งขณะนี้ทางสภากาชาดไทยได้จัดสันวัคซีน มาให้กับทาง อบจ.ภูเก็ต แล้วจำนวน 5,060 โดส วงเงิน 5,566,000 บาท ซึ่งวัคซีนดังกล่าวจะนำไปฉีดให้กลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลเด็กเล็ก กลุ่มบุคลากรที่ต้องออกไปสัมผัสประชาชน ซึ่งจะต้องเป็นคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยการฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นการฉีดให้กับประชาชนคนภูเก็ต ซึ่งวันนี้ทาง อบจ.ได้โอนเงินค่าจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวให้กับทางสภากาชาดไทยแล้ว ซึ่งตอนนี้ทาง อบจ.มีกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดอยู่แล้ว หากวัคซีนมาถึงก็พร้อมฉีดทันที

นอกจากนั้นในส่วนของการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนทางอบจ.ภูเก็ตยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ เนื่องจากเชื้อไววัสได้มีการพัฒนาสายพันธ์อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหลังจากนี้คนที่เคยได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว จะต้องบูทเข็ม 3 จึงได้ประสานไปยังภาคเอกชนในการขอจัดซื้อวัคซีน มาฉีดบูทให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอภาคเอกชนจัดหาวัคซีน ตนก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปทางสภากาชาดไทย หากมีวัคซีนเหลือ ทาง อบจ.ภูเก็ตจะขอซื้อเพิ่ม เพื่อนำมาฉีดให้กับภูเก็ต ซึ่งในส่วนของการฉีดบูทเข็มที่ 3 นั้น ทาง อบจ.ภูเก็ตจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชั่น อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้ทราบจำนวนความต้องการที่ชัดเจน เพื่อจัดซื้อวัคซีนให้ครบตามจำนวนความต้องการของประชาชน

นายเรวัต กล่าวต่อไปว่า นอกจาก 2 กลุ่มที่ระบุมาแล้ว ยังมีอีกกลุ่มที่ทางอบจ.จะเข้าไปดำเนินการเพื่อให้คนภูเก็ตได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง คือ กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน สำหรับกลุ่มนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง จัดโครงการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ถึงบ้าน สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนภูเก็ตที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ที่ยังตกค้างอยู่ได้มีโอกาสฉีดวัคซีนได้ครบทุกคน โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 1131 สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะเข้าไปช่วยเก็บตกให้กับคนที่ยังมีปัญหา ไม่สามารถออกมาฉีดวัคซีนได้ ซึ่งทาง อบจ.จะไปฉีดวัคซีนให้กับคนเหล่านี้ถึงบ้านสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดรับวันจันทร์ที่  26 ก.ค. เป็นต้นไป

นายเรวัต กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ อบจ.พร้อมที่จะจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดฟรีให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต แต่ก็ต้องแบ่งเป็นกลุ่ม แต่พร้อมที่ดำเนินการอย่างแน่นอนเพราะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทาง อบจ.ภูเก็ต จะต้องเข้าไปดูแล