อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศเก็บขยะแหล่งปะการังเทียม นายกฯเตรียมของบวางเพิ่มให้ครอบคลุม

โพสเมื่อ : Friday, July 2nd, 2021 : 6.32 pm

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณอ่าวกะตะ-กะรน  นายก อบจ. เตรียมขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางวางปะการังเทียมเพิ่มให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

วันที่ 2 ก.ค. ณ อาคารมารีน่า ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2564 บริเวณอ่าวกะตะ-กะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายวัลลภ นาดอน รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน รวมถึงชมรมนักดำน้ำอาสาสมัคร และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2564 ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ได้วางแท่งปะการังเทียมเอาไว้หลายจุด ตั้งแต่ปี 2552-2553 อบจ.ภูเก็ต ได้จัดวางปะการังเทียมจำนวน 1,310 แท่ง ที่บริเวณหาดในยาง อำเภอถลาง ปี 2553-2554 จัดวางปะการังเทียมบริเวณพื้นที่อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง และอ่าวกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้จำนวน 1,630 แท่ง และ ในปี 2554-2555 ได้จัดวางปะการังเทียมบริเวณพื้นที่อ่าวกะตะ-กะรน ตำบลกะรน จำนวน 1,880 แท่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,820 แท่ง ซึ่งเป็นแหล่งทำการประมงทำให้ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น

และในช่วงปี 2563-2567 อยากให้มีการจัดแนวทางวางปะการังเทียมต่อไป เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องที่ โดยตนจะของบประมาณจากส่วนกลางมาควบคู่กัน เพื่อให้มีการจัดวางแนวปะการังเทียมครอบคลุมทั่วทั้งหาดในเกาะภูเก็ต สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลฉลอง และเทศบาลตำบลกะรน รวมถึงหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน สถานประกอบการ นักดำน้ำอาสาสมัคร และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดโครงการครั้งนี้

 

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการป้องกัน ดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเล ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดสร้างแท่งปะการังเทียม เมื่อปี พ.ศ.2552-2555 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล เป็นแนวป้องกันการลักลอบทำประมงอวนลาก อวนรุน รวมทั้งเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางประมงอวนลาก อวนรุน โดยในเขตพื้นที่อ่าวกะตะ และอ่าวกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดวางปะการังเทียม จำนวน 1,880 แท่ง ปัจจุบันพบว่าทุ่นบอกตำแหน่งปะการังเทียมขาดหายไป ทำให้ชาวประมงไม่ทราบว่ามีปะการังเทียมอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อทำการประมงจึงอาจทำให้มีเครื่องมือประมง เช่น อวน มาติดกับแท่งปะการังเทียม

 

ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ทำให้การพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งยังทำให้ปลาเข้ามาอาศัยอยู่ในแหล่งปะการังเทียมน้อยลงด้วย ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของแนวปะการังเทียมที่ได้จัดวางก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2564 ขึ้น