อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

โพสเมื่อ : Saturday, November 26th, 2022 : 10.50 am

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน