อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าดูแลสุขภาพชาวภูเก็ต วางแผนเปิดศูนย์ฟอกไต ที่ รพ.สต.ศรีสุนทร กลางปีหน้า

โพสเมื่อ : Monday, November 28th, 2022 : 10.29 am

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการสร้างศูนย์ฟอกไตในพื้นที่อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อบริการด้านสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตให้เข้าถึงทุกพื้นที่ ว่า อบจ.ภูเก็ต มีโครงการที่จะเปิดบริการฟอกไตในพื้นที่อำเภอถลาง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ทั้งนี้เนื่องจากคุณนพพันธุ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เขตพื้นที่ถลาง ได้เสนอแนวคิดว่า ควรที่จะมีศูนย์ฟอกไตในพื้นที่ถลาง

 

เพื่อให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงและการฟอกไตนั้นประชาชนในพื้นที่ถลางจะต้องเข้าคิวรับบริการค่อนข้างยาว ตนจึงได้หารือไปยังสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอใช้พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ที่จะมีการถ่ายโอนมายัง อบจ.ภูเก็ต ในปี 2566 นี้ ทางอบจ.จึงได้ทำแผนที่จะเปิดให้บริการฟอกไตขึ้น เพื่อให้บริการพี่น้องในพื้นที่อำเภอถลาง ลดความแออัดการใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการฟอกไตได้ประมาณกลางปีหน้า จะเป็นขนาด 12-15 เตียง

นายเรวัต กล่าวต่อว่า หากพื้นที่ใด ต้องการให้มีศูนย์ฟอกไต อบจ.ภูเก็ตพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐ และพี่น้องประชาชนที่ต้องฟอกไตจะได้ใช้บริการใกล้บ้าน อบจ.สามารถเปิดให้บริการฟอกไตได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับโอนมายังอบจ.แล้ว 12 แห่ง