อบจ.ภูเก็ตอนุมัติงบ 21 ล้าน ยกระดับมาตรการรับมือโควิดระบาด ให้ รพ.อบจ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Monday, August 16th, 2021 : 3.59 pm

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติเงินสะสม จำนวน 21.13 ล้านบาท ตามที่ฝ่ายบริหาร อบจ.ภูเก็ต เสนอ เพื่อยกระดับมาตรการรับมือโควิด-19 ของโรงพยาบาล.อบจ.ภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย

เพิ่มห้องความดันลบ (negative pressure), ปรับปรุงห้อง ICU และห้องฉุกเฉินให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ,ปรับปรุงหอผู้ป่วย PUI เพื่อรองรับคนไข้โควิด-19 โดยเฉพาะ , เตรียมพร้อมสถานที่รองรับการถ่ายโอนภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และเพิ่มคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 แยกจากผู้ป่วยอื่นๆที่เข้ารับบริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต