อบจ.ภูเก็ตหนุนจัดแข่งกีฬา “ผู้สูงวัยเกมส์” คัดเลือกตัวแทนแข่งระดับประเทศ

โพสเมื่อ : Thursday, May 11th, 2023 : 11.26 am

เปิดแล้วการแข่งขัน มหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต “ผู้สูงวัยเกมส์” คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันในระดับประเทศ  โดยอบจ.ภูเก็ต สนับสนุนจัดการแข่งขัน

ในระหว่างวันที่ 10 -12 พ.ค.นี้ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการแข่งขัน แข่งขัน มหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต “ผู้สูงวัยเกมส์” ขึ้น ซึ่งจัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันโดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  และมีนางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางอ้อมเดือน ผิวทอง หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว รักษาราชแทนผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายโสภณ เคี่ยมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต และ ผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการจัดมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต “ผู้สูงวัยเกมส์” ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เสริมสร้างสุขภาพกาย และจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อส่งนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์” ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2666

มหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต “ผู้สูงวัยเกมส์” กำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา แบดมินตัน เปตอง ลีลาศ วู้ดบอล หมากรุกไทย กีฬาตะกร้อลอดห่วง และการประกวดแอโรบิกมวยไทย

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน