อบจ.ภูเก็ตหนุนจัดงานมัสยิดบ้านบางโรง

โพสเมื่อ : Monday, February 13th, 2023 : 9.56 pm

 

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อม งานมัสยิดบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก  กำหนดวันที่ 3-4 มีนาคม 2566

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 2 นายกฤดินิธิ อาษาราษฎร์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการนำเครื่องจักรกลปรับพื้นที่เพื่อเตรียมจัดงานมัสยิดบ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2566