อบจ.ภูเก็ตสร้างมิติใหม่ตรวจหาเชื้อโควิดผู้เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.ล่วงหน้า ทุกคนผลเป็นลบ

โพสเมื่อ : Sunday, August 1st, 2021 : 3.37 pm

อบจ.ภูเก็ต สร้างมิติใหม่ เป็น อบจ.แห่งแรกในประเทศไทย ที่ขอความร่วมมือให้ คณะผู้บริหาร-สจ.-ข้าราชการ-สื่อมวลชน ที่จะเข้าร่วมประชุมสภา วันที่ 2 ส.ค.นี้ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประชุม ระบุผลเป็นลบทั้งหมด

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา เวลา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ทั้ง 24 เขต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และสื่อมวลชน ที่จะเข้าร่วมการประชุมสภา ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19  ด้วยวิธี Rapid test kit ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการตรวจหาเชื้อในครั้งนี้ นับเป็นการตรวจผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม 100% เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ทุกคน ได้ลงพื้นที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นผู้ที่สุ่มเสี่ยงซึ่งอาจจะได้รับเชื้อโควิด-19 จึงได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อก่อนประชุมสภา

โดยผลการตรวจของ นายก อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ. ตลอดจนสื่อมวลชน ที่เข้ารับการตรวจในวันนี้ รวมจำนวน 65 ท่าน  มีผลยืนยันว่า negative ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่ทาง อบจ.ภูเก็ตดำเนินการ นับว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ในการสร้างความเชื้อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 และนับว่าเป็น อบจ.แห่งปรกในประเทศที่จัดให้มีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าร่วมประชุม