อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 19

โพสเมื่อ : Monday, May 30th, 2022 : 8.45 am

 

อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 19 พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 19 อีกด้วย

 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายแพทย์อานนท์ แก้วบำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต คณะอาจารย์ รวมถึงแกนนำยาวชน TO BE NUMBER ONE รุ่นใหม่ จำนวน 52 คน และแกนนำเยาวชนรุ่นพี่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดค่าย จำนวน  25 คน

 

 

โครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาส่งนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย

 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีภูเก็ต, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โรงเรียนเมืองถลาง, โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์, โรงเรียนกะทู้วิทยา, โรงเรียนวิชิตสงคราม, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต, วิทยาลัยเทคนิคถลาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

 

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 19 ซึ่งใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ที่เยาวชนจาก 13 สถาบันการศึกษา ได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมที่ดีๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนคนอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่หนักยิ่งในสังคมปัจจุบัน สำหรับการจัดค่ายอบรมในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เกิดทักษะในการดำรงชีวิต รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักการแก้ปัญหา การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีทักษะในการจัดงานพิธีการ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเยาวชนกับเยาวชน

 

 

ทั้งนี้ ขอให้แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ทุกคนได้นำสิ่งดีๆ เหล่านี้ไปสร้างเครือข่ายและขยายผลภายในสถาบันการศึกษาของตนเอง ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนด้วยกันต่อไป