อบจ.ภูเก็ตมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย บ้านลุงพิทักษ์ และมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, April 1st, 2023 : 4.33 pm

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบเงินสนับสนุน 600,000 บาท ให้มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2566 และได้มอบเงินสนับสนุน 777,200 บาท ให้โครงการบ้านลุงพิทักษ์ มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายอาหารกลางวัน และส่วนหนึ่งสำหรับทำกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต