อบจ.ภูเก็ตพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ผู้ต้องขัง

โพสเมื่อ : Thursday, April 27th, 2023 : 10.35 am

 

อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างงานสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำ จ.ภูเก็ต  ตอบสนองความต้องการด้านแรงงานในภูเก็ต

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพศาล เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณจำนวน 553,000 บาท ให้กับเรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง สาขาต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 14 สาขาวิชา โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. วันละ 5 ชั่วโมง มีผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ช่างปูกระเบื้อง และช่างการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต มีความต้องการที่จะพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาจังหวัด ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล น้อมนำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำรัส เพื่อนำภูเก็ต ไปสู่การเป็น “ภูเก็ต ปลอดภัย ทันสมัย ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ต่อไป”

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน