อบจ.ภูเก็ต ดูแลเด็กด้อยโอกาส มอบเงินสนับสนุนสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต กว่า 7 แสนบาท

โพสเมื่อ : Tuesday, May 3rd, 2022 : 5.47 pm

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบเงินสนับสนุน 715,200 บาท ให้แก่สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายอาหารกลางวัน และส่วนหนึ่งสำหรับทำกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก ตามโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ประจำปี 2565 “โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ  เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ.ภูเก็ต และนางยุภาภรณ์  หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด  ร่วมส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้