อบจ.ภูเก็ตจับมือ อปท.เตรียมแจกถุงอุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

โพสเมื่อ : Wednesday, May 5th, 2021 : 7.09 pm

อบจ.ภูเก็ตพร้อมผนึกกำลัง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูเก็ต เตรียมแจกถุงอุปโภค-บริโภค ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันนี้ ( 5 พ.ค.) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้แทน จากเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 19 แห่ง โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และ ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ด้วยการมอบถุงอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชน ซึ่งยังมีปัญหาติดขัดในเรื่องของกฎหมายในการใช้เงิน

โดยการประชุมในครั้งนี้ นายกเทศมนตรี จากหลายเทศบาล ได้สะท้อนถึงปัญหาในการปฏิบัติเนื่องจากมีข้อกฎหมายควบคุม ในขณะที่ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ต่างก็เดือดร้อน การช่วยเหลือจึงจะต้องดำเนินการให้รัดกุม เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาทีหลัง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการหารือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่ซ้ำซ้อน

อย่างไรก็ตามนายเรวัต กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดระลอกที่ 3 ซึ่งครั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และ อบต. ในภูเก็ต โดยให้ท้องถิ่นทั้งหมดทำความสำรวจคนเดือดร้อนในพื้นที่ และ ส่งจำนวนผู้ได้รับความเดือดร้อนมาที่ อบจ. ส่วนจำนวนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับทางท้องถิ่นแต่ละแห่งไปสำรวจมา โดย ทาง อบจ.จะให้การช่วยเหลือจำนวน 50 % ของผู้เดือดร้อน ส่วนที่เหลือทาง ท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือทั้ง 100 %

นายเรวัต ยังกล่าวต่อไปว่า นอกจากโครงการมอบถุงอุปโภคบริโภค ให้กับผู้เดือดร้อนแล้ว ทาง อบจ.ภูเก็ต ยังได้ทำโครงการ ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย โดยการให้บริการตรวจตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ทางๆ โดยจุดแรกดำเนินการที่ชุมชนบ้านไทยใหม่ ต.ราไวย์  จุดที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่ ต.เชิงทะเล และที่กำลังจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้คือในส่วนของพื้นที่ อ.เมือง โดยจะตั้งจุดตรวจเชิงรุกที่ห้างเซ็นทรัล ซึ่ง ณ วันนี้ การทำงานจะต้องทำเชิงรุกเพื่อเติมเต็มในการทำงานคัดครองผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ เพราะเชื้อว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา

อย่างไรก็ตามการทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั้นนอกจากจะดำเนินการคัดกรองเชิงรุกแล้ว ที่ผ่านมาทาง อบจ.ภูเก็ตได้ทำมาอย่างต่อเนื่องคือ เรื่องของการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ทีม คือทีมของ อบจ.ภูเก็ต ที่จะออกปฏิบัติงานฉีดทำความตามถนนทั่วไป ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของทีมภูเก็ตหยัดได้ กลุ่มนี้จะทำงานเชิงรุกโดยเข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นทีที่เป็นจุดเสี่ยง ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการและสถานที่ของเอกชน