อบจ.ภูเก็ตจับมือ กกท. ขับเคลื่อนโครงการสร้าง ศูนย์สปอตคอมเพล็กซ์ ในพื้นที่

โพสเมื่อ : Wednesday, November 17th, 2021 : 11.41 am

อบจ.ภูเก็ต จับมือ กกท. ขับเคลื่อนโครงการสร้าง ศูนย์สปอตคอมเพล็กซ์ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อผลักดันกิจกรรมด้านกีฬา สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และ เป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬาต่างๆ ในระดับนานาชาติ

วันที่ 16 พ.ย. 2564 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. ร่วมประชุม กับ นายจินดา เดชภิมล รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อติดตามความคืบหน้า โครงการ Andaman International Sports Complex and Training Center, Phuket, Thailand) และกิจกรรมกีฬาด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีสุขภาพที่ดี และ เป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬาต่างๆ ในระดับนานาชาติ รวมถึงรองรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต

ซึ่งที่ผ่านมาทาง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ คณะทำงาน ได้มีการลงนามความร่วมมือกันไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการร่วมหารือในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม