อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งซ่อมเขต 5และ6 อ.ถลาง

โพสเมื่อ : Friday, April 7th, 2023 : 10.26 am

เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2566 นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในเขตเลือกตั้งที่ 5 และ 6 อ.ถลาง โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

การอบรมครั้งนี้  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และผู้ช่วยเหลือในการทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง )เพื่อเป็นการฝึกสาธิตการปฏิบัติ การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง การจัดสถานที่เลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรายงานผลคะแนน การจัดทำและตรวจสอบแบบพิมพ์ เป็นต้น